Sensor – 3GasAlarm

Extra sensor till 3GasAlarm.

Observera att detta endast är en extra sensor och inte själva setet.

Artikelnr: 550107 Kategori:

Beskrivning

Extra Sensor

Då vissa gaser är lätta och svävar uppåt och andra är tunga och sjunker nedåt kan säkerheten förbättras genom att ytterligare sensor placeras ut på en annan höjd.

Om man önskar optimal säkerhet rekommenderar vi att man placerar ut två sensorer (alarmet + en extra sensor).

Vi rekommenderar att alarmet installeras 30 cm ovanför golvet för att detektera tunga gaser och den andra sensorn placeras minst 1.5 meter ovanför golvet – och inte högre än 20 cm nedanför taket – för att detektera lätta gaser.

För din säkerhets skull bör alarmens funktion kontrolleras regelbundet. Du kan göra detta genom att slå på alarmet och vänta tills den gröna lysdioden lyser efter självtestet. Därefter kan du med hjälp av en gaslampa skicka in gas i en av öppningarna på alarmet (endast gas, ingen flamma). Efter några få sekunder kan du höra den 40 sekunder långa övervakningssignalen som därefter följs av alarmet om du fortsätter låta gas blåsa in i öppningen.